Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Rekrutacja drugiej grupy do projektu Europejski Modrzak kierunek Włochy

Rusza kolejna tura rekrutacji na praktyki zawodowe we Włoszech. Druga grupa uczniów swoją mobilność realizować będzie w terminie 04/10 – 15/10/2021 (+2 dni podróży).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

Grupą docelową prowadzonego procesu jest w sumie 40 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego oraz Technikum Pojazdów Samochodowych, w podziale na następujące liczebności:

W dniach 28/05 – 11/06/2021 odbędzie się rekrutacja drugiej grupy wyjazdowej, obejmującej:

Wypełnione formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!! J

W rekrutacji nie biorą udziału osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki do Włoch w terminie wrześniowym (przełożonym z maja)!!

Skip to content