Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Sursum Corda nieodpłatna pomoc prawna dla rodziców i uczniów

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE następujące materiały: – apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM” (z opcją wydruku)

Skip to content