Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Święto Edukacji Narodowej

Uroczyście, w towarzystwie zacnych gości, w gronie dyrekcji, nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów – tak uczciliśmy Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. W dniu 13 października w naszej szkole odbyła się akademia z wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy, tradycyjnie reprezentowany przez uczniów klasy wojskowej oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klas licealnych i technikalnych zaprezentowali występ artystyczny przygotowany pod kierunkiem Mirosławy Sidoruk i Anny Wójcik-Hawrył. Wraz z całym gronem pedagogicznym w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, uczestniczyli szanowni goście – ks. Jerzy Ignaciuk, kapelan prawosławny, proboszcz parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny we, ojciec Anzelm Frączek, podprzeor klasztoru Paulinów we Włodawie oraz reprezentowany przez por. Konrada Jędrzejczyka 2 Mazowiecki Pułk Saperów, przewodniczący Rady Rodziców ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, Andrzej Rusiński.

– Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Nauczyciel staje się dla ucznia przewodnikiem po współczesnym, ale jakże skomplikowanym świecie. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swojej wiedzy i szukającą rozwiązań. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę – mówił dyrektor ZSZ Nr 1 i II LO Eugeniusz Omelczuk.
Podczas apelu usłyszeliśmy przemówienie przewodniczącego Rady Rodziców. Podkreślono ogromną rolę nauczyciela w społeczeństwie oraz złożono w imieniu wszystkich rodziców wyrazy wdzięczności za wychowanie, rozwój i edukację młodzieży skierowane do grona pedagogicznego .
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Joanna Paciorkowska i Kuba Pawluk – podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za codzienny trud, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. – Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu pomyślnej i lepszej przyszłości. Z tej wspaniałej okazji kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku i wyrazy wdzięczności za poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia nas, młodzieży. Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie mamy szansę, aby rozwinąć i umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność poznawania świata i jego piękna – mówił przewodniczący społeczności uczniowskiej.
Dyrektor szkoły poinformował również o uhonorowaniu czworga nauczycieli nagrodami ufundowanymi przez zarząd powiatu włodawskiego. Nagrodzeni to: Irena Pytka, Agnieszka Czuj, Mariusz Masłowski oraz Tomasz Skrzyński.
Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali odznaczeni: Wiesław Banach, Ewa Capik, Mariusz Dyduch, Przemysław Dyśko, Artur Flisiak, Małgorzata Horszczaruk, Małgorzata Kapica, Joanna Kloc, Elżbieta Kochan, Elżbieta Kopyść, Małgorzata Kostka, Magdalena Kratiuk, Grzegorz Kryjak, Stanisław Kwaśniewicz, Albert Lewczuk vel Leoniuk, Marta Ładak, Anna Łukaszewicz, Agnieszka Mazurek-Mikulska, Mirosław Ostrowicki, Andrzej Pawluk, Edward Pochwatka, Dorota Wiśniewska, Andrzej Wysokiński. Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Skip to content