Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik hotelarstwa

  TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski
Język obcy I – angielski
Język obcy II – niemiecki lub rosyjski

Kwalifikacje – HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Lubisz, gdy dookoła ciągle coś się dzieje, jesteś dobry w atrakcyjnym organizowaniu czasu znajomym, nie możesz żyć bez ciągłego kontaktu z ludźmi? Jednocześnie dobre maniery, zrozumienie innych, dyskrecja i języki obce nie są dla Ciebie problemem?

Technik hotelarstwa to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych poznasz i nauczysz się stosować zasady obsługi gości hotelowych. Praca na stanowisku recepcjonisty czy menagera obiektu hotelowego nie będzie miała przed Tobą tajemnic.

Odbędziesz praktyki zawodowe w zakładach z branży hotelarskiej w wymiarze 8 tygodni.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł technika hotelarstwa. Absolwent otrzymuje Suplement do Dyplomu – tzw. Europass w wersji angielskiej, dzięki któremu można podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent możesz pracować w obiektach świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne w kraju i za granicą, zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez, takich jak: kongresy, konferencje, targi i bankiety. Przygotowując dla gości zestawy usług, wykorzystasz, m.in.: znajomość języków obcych, szeroką wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii, nowoczesne techniki public relations i różnorodne formy reklamy. Możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i agroturystycznych.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podnosić kwalifikacje poprzez kontynuację nauki na uczelniach wyższych na kierunkach związanych z hotelarstwem, turystyką, promocją i marketingiem usług.

Technikum: Technik hotelarstwa
To jest klasa dla Ciebie!

 

Skip to content