Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik informatyk – zawód przyszłości

Czy prawdziwemu informatykowi wystarczy CS, Tibia, Need for speed itp.?

Osobom, którym zależy na czymś więcej, polecamy naukę w naszym technikum 5-letnim.

Dlaczego warto? (Ofert pracy nie tylko dla programistów w branży IT przybywa z roku na rok, poniżej przykładowe listy  z lat ubiegłych.
A  zarobki? To oferty z maja 2023.

Oferty z 2022r.

Oferty Lublin 2022

Praca w 2021
Lublin

 
Praca w 2019

Praca w 2018

 

Praca w 2017

 

Zapraszamy! 

Od roku 2019 wchodzi w życie nowa podstawa programowa a w związku z tym kończąc technikum zdobywasz uprawnienia do pracy w dwóch kwalifikacjach.

Kwalifikacja 1 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. ( INF.02.)

Kwalifikacja 2 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03.)

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. 

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

 

A tak wyglądał dotychczasowy program:

I. (E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

II. (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i  konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.


III. (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.
Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi  działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Technik informatyk

Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwanym w sferze zatrudnienia i charakteryzuje się uniwersalnością. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana i rozwijana informatyzacja. W zawodzie można wyodrębnić następujące specjalizacje: systemy zarządzania bazami danych, komputerowe wspomaganie projektowania, grafika komputerowa, techniki multimedialne, eksploatacja sprzętu komputerowego.

 • Predyspozycje kandydatów
 • Zdobywane umiejętności zawodowe
 • Miejsca zatrudnienia absolwentów
 • Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy

Predyspozycje kandydatów

 • umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 • szybka orientacja,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • wytrwałość i celowość działania,
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdolność koncentracji,
 • chęć stałego doskonalenia w zawodzie,
 • podatność na innowacje,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

Zdobywane umiejętności zawodowe

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 • stosowanie dowolnego innego powszechnie używanego języka programowania,
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
 • komunikowanie się, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji oraz doskonalenie kwalifikacje zawodowe,

Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • ośrodki obliczeniowe,
 • instytucje zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
 • przedsiębiorstwa i instytucje użytkujące komputery,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • biura konstrukcyjne i projektowe,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • studia graficzne i dźwiękowe,
 • studia telewizyjne i filmowe.

Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych,
 • konfiguracja sieci komputerowych,
 • administrowanie systemami sieci komputerowych,
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.
Skip to content