Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka
Język obcy I – angielski
Język obcy II – niemiecki lub rosyjski

Kwalifikacje – INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Interesujesz się informatyką? Zastanawiasz się nad budową i działaniem systemów i sieci komputerowych, funkcjonowaniem i zarządzaniem bazami danych, administrowaniem stronami internetowymi?

Technik informatyk to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych poznasz zasady tworzenia stron internetowych, nauczysz się administrowania systemami i sieciami komputerowymi, bazami danych czy aplikacjami internetowymi. Zdobędziesz umiejętność współpracy z zespołem informatyków zajmujących się zadaniami projektowymi, programowaniem lub eksploatacją systemów komputerowych.

Odbędziesz praktyki zawodowe w zakładach branży informatycznej w wymiarze 8 tygodni.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł technika informatyka. Absolwent otrzymuje Suplement do Dyplomu – tzw. Europass w wersji angielskiej, dzięki któremu można podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent możesz pracować w punktach serwisowych sprzętu komputerowego, działach obsługi informatycznej, obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych, projektowaniu i administrowaniu stron www, przy dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania, bądź samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 

 

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na uczelniach technicznych, w szczególności na kierunkach związanych z informatyką, zbieraniem i obróbką danych, grafiką komputerową, projektowaniem czy cyfryzacją.

Technikum: Technik informatyk
To jest klasa dla Ciebie!

 

POSIADACZ DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK POTRAFI:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • zakładać bazy danych i administrować nimi,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni
DOBRYCH INFORMATYKÓW POSZUKUJĄ:

 • serwis komputerowy
 • firmy tworzące strony internetowe
 • firmy zakładające sieci komputerowe
 • firmy tworzące oprogramowanie
 • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
 • sklepy komputerowe
 • własna działalność gospodarcza

 

W szkole masz do dyspozycji:

 • Nowoczesne pracownie informatyczne
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • Laboratoria informatyczne
 • Platformę e-learningową

Skip to content