Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski
Język obcy I – angielski
Język obcy II – niemiecki lub rosyjski

Kwalifikacje – HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań, HGT.12.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Należysz do ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu i przedsiębiorczych? Modyfikowanie przepisów, eksperymentowanie z potrawami i smakami to Twoje klimaty?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nabędziesz umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego oraz żywienia rodziny. Nauczysz się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Odbędziesz praktyki zawodowe w zakładach z branży gastronomicznej w wymiarze 8 tygodni.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent otrzymuje Suplement do Dyplomu – tzw. Europass w wersji angielskiej, dzięki któremu można podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent możesz pracować we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), zajmujących się obrotem żywnością, upowszechnianiem wiedzy o żywności czy ochroną konsumenta. Możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług żywieniowych, cateringowych, hotelarskich, agroturystycznych.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podnosić kwalifikacje poprzez kontynuację nauki na uczelniach wyższych na kierunku gastronomia oraz innych kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem, promocją i marketingiem usług.

Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych
To jest klasa dla Ciebie!

 

Skip to content