Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Uczniowie Modrzaka z wizytą na uczelni wyższej

Literatura i edukacja filmowa to spełniony cel wyjazdu naszej społeczności szkolnej do Lublina. W wydarzeniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wzięło udział ponad 550 osób. Wśród zaproszonych gości były polonistki i uczniowie ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Słowo, obraz i muzyka były ucztą intelektualną i duchową dla żaków z Modrzaka i nauczycielek języka polskiego Anny Wójcik-Hawrył oraz Marty Ładak. W ramach Święta Polonistyki KUL 17 kwietnia w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mieliśmy bowiem przyjemność obejrzenia premiery filmu „Treny” Jana Kochanowskiego współcześnie w reżyserii Damiana Bieńka.

Cykl dziewiętnastu utworów poetyckich twórcy reprezentuje polskie dziedzictwo kulturowe i należy do literatury funeralnej, a więc żałobnej, której tematyka poświęcona jest osobie zmarłej. Tutaj została wyrażona rozpacz ojca po śmierci córki, Orszulki oraz jego kryzys światopoglądowy. Ta wybitna liryka renesansowa Jana z Czarnolasu została przełożona na sceny i obrazy kina. Reżyser w sposób fenomenalny skupił miłośników poezji, filozofii, muzyki i kina, dając im w swym filmowym dziele niesamowitą dawkę wrażeń odbiorczych oraz przemyśleń o życiu i przeplatającej go śmierci. O adaptacji filmowej „Trenów” mówił również jej twórca Damian Bieniek, który otrzymał za nią nagrody na słynnym Festiwalu Filmowym w Cannes, m.in. Złotego Delfina w kategorii Corporate Media & TV – Lifestyle, Art, Music & Culture. Kompozycje muzyczne Grzegorza Tylca odpowiedzialnego za warstwę muzyczną i kuluary pracy nad filmem uchylił również na żywo sam kompozytor. Z pewnością było to dodatkowym atutem spotkania i obejrzanego dzieła filmowego.
Podczas projekcji współczesnej realizacji filmowej „Treny” oraz towarzyszącej jej dyskusji – z udziałem literaturoznawców, historyków sztuki i muzykologów oraz studentów KUL na kierunku filologia polska, a także uczniów lubelskiego liceum żacy z Modrzaka mogli zapoznać się nie tylko ze znaczeniem arcydzieła literatury polskiej, ale również mieli możliwość doskonalenia umiejętności odczytywania tekstu kultury i recenzowania filmu jako innowacyjnego sposobu pracy z lekturą szkolną. Arcydzieło literatury polskiej stało się tematem refleksji krytycznego odbioru utworów literackich i tekstów kultury, zaś adaptacja filmowa dzieła Mistrza z Czarnolasu przedmiotem naszej edukacji medialnej. Wydarzenie, w którym wzięliśmy udział – projekcja filmu, jak również debata – było sporą dawką o literaturze i filmie, ucztą dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką i szeroko pojętą humanistyką.
Żacy ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie nie tylko zdobywają wiedzę w szkolnych ławkach, ale również czerpią doświadczenie i niezapomniane wrażenia z podróży, które, jak wszyscy wiemy, kształcą umysły młodych ludzi. Ciekawość świata wpisana w naturę dzieci i młodzieży mogła znaleźć odpowiedź i realizację w możliwościach poznania i polisensorycznego przeżywania oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości.
Wspólne zdjęcie naszych Modrzaków z papieżem Janem Pawłem II i kardynałem Stefanem Wyszyńskim na dziedzińcu KUL-u oraz wspaniały widok i zapach kwitnących magnolii stały się pięknym ukoronowaniem twórczo spędzonego czasu w mieście inspiracji – w Lublinie.

17.04.2023, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Święto Polonistyki 2023 – Treny Jana Kochanowskiego współcześnie
Fot. Tomasz Koryszko/KUL
17.04.2023, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Święto Polonistyki 2023 – Treny Jana Kochanowskiego współcześnie
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

17.04.2023, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Święto Polonistyki 2023 – Treny Jana Kochanowskiego współcześnie
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Skip to content