Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Wizyta dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów

Dzisiaj gościliśmy w naszej szkole delegację z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia z dowódcą pułku pułkownikiem Andrzejem Oleksą na czele. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta włodawski Tomasz Korzeniewski i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Dyrektor szkoły – Eugeniusz Omelczuk – w asyście klas wojskowych powitał przybyłych gości. Następnie odbyły się spotkania z młodzieżą. Uczniowie mogli porozmawiać z dowódcą pułku oraz dowiedzieć się o służbie w wojsku polskim. Wizyta odbyła się w ramach wieloletniej współpracy z patronem szkoły 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów przebiegała w serdecznej atmosferze. Szczególnie usatysfakcjonowani ze spotkania byli nasi uczniowie z klas licealnych o profilu wojskowym.

Skip to content