Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Wyniki szkolnego konkursu o patronie szkoły: „Andrzej Frycz Modrzewski życie i twórczość” – edycja 2022/2023

Znamy wyniki szkolnego konkursu z wiedzy o patronie szkoły. Konkurs odbył się 6 czerwca 2023r. i wzięło w nim udział 59 uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
Komisja w składzie: p. Ewa Capik, p. Halina Karpiuk, p. Jadwiga Stadnik, p. Urszula Kalenik, p. Sławomir Potapczuk przyznała:
Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz honorowy Tytuł: „ Modrzak Roku 2022/2023”

uczniowi klasy 1co: Igorowi Baldassarrowi

Zgodnie z regulaminem, wyróżniono także klasę 1abo, która osiągnęła najwyższe wyniki z testu i tym samym otrzymałała tytuł: „Modrzacy 2022/2023” oraz nagrodę w formie dofinansowania wycieczki klasowej.

Wszystkim zwycięzcom składamy gratulacje a pozostałym uczniom podziękowanie za udział w konkursie – organizatorzy.

Skip to content