tarcza header image
Start arrow Oferta edukacyjna arrow Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 8 lutego 2010

1) Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

 

 

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia (godzina rozpoczęcia)

Data zakończenia (godzina zakończenia)

1.

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji -dyrektorzy szkół.

 

do 16 kwietnia 2010 r.

2.

Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

31 maja 2010 r. godz. 8.00

21 czerwca 2010 r. godz. 14. 00

3.

Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru).

31 maja 2010 r. godz. 8. 00

21 czerwca 2010 r. godz. 14. 00

4.

Weryfikacja dostarczonych podań.

31 maja 2010 r.

22 czerwca 2010 r. godz. 12. 00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

22 czerwca 2010 r.

22 czerwca 2010 r.

6.

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

23 czerwca 2010 r.

24 czerwca 2010 r . godz. 14. 00

7.

Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

23 czerwca 2010 r.

25 czerwca 2010 r . godz. 14. 00

8.

Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).

18 czerwca 2010 r.

25 czerwca 2010 r. godz. 14. 00

9.

Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym).

 

29 czerwca 2010 r. godz. 12. 00

10.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

25 czerwca 2010 r. godz. 10. 00

29 czerwca 2010 r. godz. 12. 00

11.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach kandydatów.

25 czerwca 2010 r. godz. 10. 00

30 czerwca 2010 r. godz. 12. 00

12.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru).

2 lipca 2010 r. do godz. 13. 00

13.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5 lipca 2010 r. godz. 8. 00

6 lipca 2010 r. godz. 13. 00

14.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

7 lipca 2010 r. do godz. 14. 00

15.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

8 lipca 2010 r.

9 lipca 2010 r. do godz. 12.00

16.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

9 lipca 2010 r. od godz. 12. 00

17.

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.

12 lipca 2010 r.

31 sierpnia 2010 r.

2) Terminy składania dokumentów i rekrutacji do techników uzupełniających, uzupełniających liceów ogólnokształcących na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej

 

Lp.

Czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie dokumentów przez kandydatów (jednocześnie uczeń powinien powiadomić szkołę o terminie przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

10 czerwca 2010 r.

30 czerwca 2010 r.

2.

Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza

5 lipca 2010 r.

7 lipca 2010 r.

3

Ogłoszenie wyników rekrutacji -wywieszenie list przyjętych kandydatów.

8 lipca 2010 r.

4.

Rekrutacja dodatkowa do szkół, do których nie dokonano pełnego naboru.

8 lipca 2010 r.

9 lipca 2010 r.

5.

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji z uwzględnieniem rekrutacji dodatkowej wywieszenie list przyjętych kandydatów.

12 lipca 2010 r. godz. 10. 00

 

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 8 lutego 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Oferta edukacyjna
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
6182071