tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Informacje ogólne arrow Nowe klasy mundurowe
Nowe klasy mundurowe
Napisał Sekretariat   
Niedziela 27 lutego 2011

Od roku nowego szkolnego 2011/2012, ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie planuje nabór do kolejnych klas mundurowych w II Liceum Ogólnokształcącym. Nabór będzie odbywał się do "klasy policyjnej" oraz "klasy straży pożarnej".


W realizacji tego przedsięwzięcia kierowanego do absolwentów gimnazjów będą uczestniczyć Komenda Powiatowa Policji we Włodawie wraz z nadkom. Wiesławem Kuszpą oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie z mł. bryg. mgr inż. Pawłem Matczukiem.
Celem zawartych umów jest nawiązanie ścisłej współpracy miedzy środowiskiem szkolnym ZSZ nr 1 i II LO a KPP we Włodawie oraz KPPSP we Włodawie.KLASA POLICYJNA
klasa "policyjna" z dodatkowym przedmiotem "Służba w Policji" z przedmiotami wiodącymi matematyka, informatyka, geografia.
Klasa z dodatkowym programem nauczania "Służba w Policji" przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą w Policji i w innych jednostkach mundurowych. Program zajęć ma na celu poznanie i nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przez uczniów z zakresu podstawowego szkolenia policjantów. Głównym celem kształcenia młodzieży będzie jednak przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Program przedmiotu "Służba w Policji" składa się z działów, które będą realizowane w ciągu 3 lat po jednej jednostce lekcyjnej tygodniowo pod patronatem Powiatowej Komendy Policji we Włodawie. Są to:
1. Służba w Policji - wiadomości ogólne.
2. Wybrane elementy prawa, pragmatyka policyjna.
3. Techniki samoobrony.


KLASA STRAŻACKA
klasa "strażacka" z dodatkowym przedmiotem "Służba Pożarnicza" oraz rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, j.obcy.
Przedmiot "Służba Pożarnicza" będzie nauczany w oparciu o autorski program opracowany na podstawie "Programu kształcenia w zawodzie strażaka. Kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej", a zaopiniowany przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Przedmiotu będą uczyć doświadczeni specjaliści z KPPSP we Włodawie. Absolwenci szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej. Jeśli absolwent szkoły postanowi zdawać do Szkoły Aspiranckiej, będzie przygotowany do egzaminu teoretycznego i egzaminu sprawnościowego.
Program przedmiotu "Służba Pożarnicza" będzie realizowany w ciągu 3 lat na jednej jednostce lekcyjnej tygodniowo w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Szkolenie z przedmiotu będzie realizowane pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.
Założeniem zajęć z pożarnictwa jest przeszkolenie w ciągu 3 lat młodzieży w zakresie:
1. Nabycie wiedzy: prawnej dotyczącej funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń występujących w działaniach ratowniczych, mechanizmów rozwoju pożaru oraz zjawisk im towarzyszących, sposobów radzenia sobie ze stresem, wyposażenia technicznego jego eksploatacji i obsługi, zasad postępowania podczas akcji gaśniczych i ratowniczych.
2. Nabycie umiejętności w sferze ratowania i ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, prowadzenie rozpoznania obsługi i eksploatacji sprzętu gaśniczego i ratowniczego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanie działania zespołu zarządzania kryzysowego.

Ostatnia aktualizacja ( Niedziela 27 lutego 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5834693