tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Technik budownictwa
Technik budownictwa
Napisał Sekretariat   
Środa 10 kwietnia 2013

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych.

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 Praktyki zawodowe – 4 tygodnie

 

 


Po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa (a na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej).

Czteroletnie technikum budowlane daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy na wysokim poziomie z przedmiotów ogólnokształcących jak również w zakresie przedmiotów zawodowych - budowlanych.

            Absolwenci technikum budowlanego mogą podjąć pracę:

·        we wszystkich firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,

·        w pracowniach projektowych projektujących obiekty budowlane,

·        w pracowniach kosztorysowych przy sporządzaniu kosztorysów,

·        w organach administracji państwowej i samorządowej,

·        w wytwórniach i składach materiałów budowlanych,

·        w  administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami

a także:

·        uzyskać uprawnienia budowlane,

·        kontynuować naukę na studiach wyższych,

·        uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodach technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych ( po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji).

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa potrafią:

·           wykonywać roboty budowlane, takie jak np.: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, wykończeniowe oraz instalacyjne,

·           organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,

·           organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego,

·           organizować i kontrolować roboty wykończeniowe,

·           organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

·           sporządzać kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową.


 Technikum: Technik budownictwa

To jest klasa dla Ciebie!

Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 11 kwietnia 2017 )
< Poprzedni
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
4168034