tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Konkurs Językowy dla gimnazjalistów
Konkurs Językowy dla gimnazjalistów
Napisał Sekretariat   
Niedziela 7 grudnia 2008

Regulamin Konkursu Językowego organizowanego przez ZSZ Nr 1 i II LO im. Frycza Modrzewskiego we Włodawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzony we wszystkich szkołach gimnazjalnych w powiecie włodawskim, zwany dalej konkursem.§ 2Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (zwany dalej organizatorem) z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego – Izabeli Trendak i Aleksandry Baj – Kawiak, przy współpracy z pozostałymi nauczycielami uczącymi języków obcych w ZSZ Nr 1 i II LO
we Włodawie.

II. CELE KONKURSU

§ 3

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
 2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 3. Przybliżenie gramatyki, słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem codziennym.
 4. Kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie ze zrozumieniem.
 5. Poznanie ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie jako szkoły średniej, w której gimnazjaliści mogą kontynuować naukę języków obcych.

III. KOMISJA KONKURSOWA

§ 4

1.        Na pierwszym etapie prace sprawdzane będą przez nauczycieli koordynujących w każdej szkole.

2.        Na etapie drugim w skład komisji wchodzą organizatorzy i wybrani nauczyciele koordynujący.

IV. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

§ 5

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych.
 2. W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie uczący się języka angielskiego, rosyjskiego
  i niemieckiego, przy czym każdy uczeń musi wybrać w jakim języku chce pisać konkurs (angielskim, rosyjskim czy niemieckim)
 3. Organizatorzy decydują o zakresie materiału obowiązującego podczas konkursu i zobowiązują się poinformować o nim zainteresowanych.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I etap szkolny, do którego przystępuje dowolna liczba uczniów z każdego języka,
  II etap  międzyszkolny, do którego przystępuje trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły biorącej udział w konkursie (to znaczy: trzech uczniów z najlepszymi wynikami w konkursie języka angielskiego, trzech uczniów z najlepszymi wynikami w konkursie języka rosyjskiego i trzech uczniów z najlepszymi wynikami w konkursie języka niemieckiego). Przy czym konkurs z każdego języka winien być przeprowadzony w innej sali (zarówno na pierwszym jak i drugim etapie konkursu).
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły listownie lub przez wiadomość e-mail przesłaną do organizatorów (adresy podane poniżej).
 6. Arkusz pytań pierwszego etapu konkursu wraz z arkuszem odpowiedzi zostanie przesłany do szkół najpóźniej dzień przed terminem pierwszego etapu.
 7. Organizator sugeruje, by nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu otworzyli zestawy pytań w obecności wszystkich uczestników konkursu tuż przed jego rozpoczęciem oraz wykonali odpowiednią ilości kserokopii. Jeśli taka procedura będzie niemożliwa, liczymy na odpowiedzialne i uczciwe wykonanie kopii wcześniej oraz zachowanie tajemnicy konkursu.
 8. Nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego poszczególnych placówek szkolnych zobowiązani są do ocenienia prac i wyłonienia trzech najlepszych osób na I etapie konkursu. Arkusz odpowiedzi w załączeniu.
 9. W przypadku większej liczby uczniów, którzy zdobędą ex aequo trzy pierwsze miejsca w etapie szkolnym, o przejściu do etapu międzyszkolnego zadecyduje nauczyciel koordynator z danej szkoły.
 10. Po ustaleniu dokładnej liczby uczestników, nauczyciele zobowiązani są do przesłania protokołów
  z przeprowadzenia I etapu konkursu w terminie ustalonym przez organizatora.
 11. W skład jury wchodzą losowo wybrani nauczyciele poszczególnych placówek szkolnych (nauczyciel koordynujący / opiekun z danej szkoły). Przewodniczącym jury jest nauczyciel ze szkoły, w której przeprowadzany jest etap II.
 12. W przypadku, gdy nauczyciel koordynujący nie może być obecny na II etapie konkursu, powinien wyznaczyć innego nauczyciela jako przedstawiciela szkoły. O takim przypadku należy powiadomić organizatora najpóźniej 1 dzień przed terminem II etapu.

V. Wyniki

§ 6

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – ZSZ Nr 1 i II LO
  we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24. 

 VI. ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY NA KONKURSIE

§ 7

 1. Konkurs zawierać będzie elementy gramatyki, słownictwa, pracy z tekstem czytanym
  oraz słuchanym, a także zadania z komunikacji i informacje kulturowe. Zakres materiału obowiązujący na danym etapie konkursu będzie przesłany wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie.

 VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZATOREM

§ 8

1.     Organizator konkursu zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z nauczycielami koordynującymi konkurs w poszczególnych placówkach poprzez udzielanie wszelkich informacji.

2.       Nauczyciele koordynujący konkurs proszeni są o kontakt: ·         drogą elektroniczną: lub ·         listowną:  ZSZ Nr 1 i II LO im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa z dopiskiem: KONKURS JĘZYKOWY

Ostatnia aktualizacja ( Niedziela 7 grudnia 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5834703