Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Test wiedzy o samorządzie już za trzy tygodnie

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczniów klas ósmych szkół podstawowych do IV edycji Powiatowego Testu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Jednocześnie informujemy, że test odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 10 w małej hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. Będzie składał się z około 30 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących wiedzy zawartej w podręcznikach WOS do klasy ósmej, a także wiedzy dotyczącej Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W przypadku remisu zwycięzcę wyłoni dogrywka, która odbędzie się w formie ustnej.

Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, które zakupimy u rodzimych przedsiębiorców, aby wspierać lokalny biznes. Główną nagrodą będzie tablet, ale drobne upominki otrzymają wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do testu. Ponadto udział w teście premiowany będzie dodatkowymi punktami, które będą brane pod uwagę podczas naboru do szkoły średniej. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły.

Organizatorami IV Powiatowego Testu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym są: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miasto Włodawa oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.

Ogłoszenie

Organizator IV Powiatowego Testu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym informuje, że konkurs odbędzie się w dniu 08.04.2022r.tj. piątek

Harmonogram konkursu

g. 10.00 Rozpoczęcie rywalizacji

g. 11.00- 12.00 Spacer po szkole

g. 12.00- 13.00 Poczęstunek

g. 13.00 wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Testu

Test odbędzie się na Małej Hali Sportowej w głównym budynku szkoły. Na uczestników, w holu szkoły, czekać będzie młodzież szkolna.

 

 

Koordynator Konkursu:

Małgorzata Oleniak

IV POWIATOWY TEST WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w internetowym lub stacjonarnym* „Teście wiedzy o samorządzie terytorialnym . Jest to wyjątkowy konkurs wiedzy, którego organizatorami są Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miasto Włodawa oraz ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Celem konkursu wiedzy jest wspieranie zainteresowania uczniów i poszerzenie ich wiedzy na  temat funkcjonowaniu poszczególnych organów gminy i powiatu, wydatkach tych władz, możliwościach wpływu obywateli na lokalne władze.

Dnia 24. 1. 2022 r. zostanie rozpoczęta rejestracja szkół wraz i uczestników konkursu. Rejestracja przebiegnie poprzez zgłoszenie na specjalnym druku zgłoszeniowym Zalacznik_Nr_1_Zgloszenie_do Testu. Konkurs będzie składać się z jednej części: wypełnienia testu wiedzy.  Pytania testowe uczestnicy otrzymają opracowane przez organizatora Testu. Zakres wiedzy niezbędny do przygotowania się to podręcznik wos kl. 8 oraz U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; U S T AWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

W razie potrzeby prosimy się kontaktować z Małgorzatą Oleniak- koordynatorką Testu tel. 501399463 , e-mail: gosiaoleniak@gmail.com, https://2lo.wlodawa.pl/

Do udziału w konkursie serdecznie zaprasza

 

Zespół organizacyjny konkursu

Skip to content