Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

IV POWIATOWY TEST WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w internetowym lub stacjonarnym* „Teście wiedzy o samorządzie terytorialnym . Jest to wyjątkowy konkurs wiedzy, którego organizatorami są Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miasto Włodawa oraz ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Celem konkursu wiedzy jest wspieranie zainteresowania uczniów i poszerzenie ich wiedzy na  temat funkcjonowaniu poszczególnych organów gminy i powiatu, wydatkach tych władz, możliwościach wpływu obywateli na lokalne władze.

Dnia 24. 1. 2022 r. zostanie rozpoczęta rejestracja szkół wraz i uczestników konkursu. Rejestracja przebiegnie poprzez zgłoszenie na specjalnym druku zgłoszeniowym Zalacznik_Nr_1_Zgloszenie_do Testu. Konkurs będzie składać się z jednej części: wypełnienia testu wiedzy.  Pytania testowe uczestnicy otrzymają opracowane przez organizatora Testu. Zakres wiedzy niezbędny do przygotowania się to podręcznik wos kl. 8 oraz U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; U S T AWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

W razie potrzeby prosimy się kontaktować z Małgorzatą Oleniak- koordynatorką Testu tel. 501399463 , e-mail: gosiaoleniak@gmail.com, https://2lo.wlodawa.pl/

Do udziału w konkursie serdecznie zaprasza

 

Zespół organizacyjny konkursu

Skip to content