Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Depresja nastolatków

Depresja nastolatków – kiedy powinniśmy zacząć się martwić?

Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca. Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku. Diagnoza depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń odżywiania. Obecnie wiadomo już, że zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w związku ze „złym zachowaniem”, mogą cierpieć z powodu depresji.

Najbliższe otoczenie odgrywa ważną rolę w diagnozie i terapii dziecka, ponieważ udzielone wsparcie może przyczynić się do poprawy stanu emocjonalnego młodego człowieka. Często konieczność kontaktu z lekarzem psychiatrą budzi u rodziców i opiekunów lęk. Rodzice wstydzą się i nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne, które ciągle jeszcze zbyt często, kojarzone są z dziwacznością i odrzuceniem. Najdłużej jak mogą odwlekają wizytę u lekarza, aby nie usłyszeć potwierdzenia swoich przeczuć i diagnozy. Ten mechanizm zaprzeczenia chorobie jest bardzo niebezpieczny, ponieważ utrudnia skorzystanie z różnych form działań terapeutycznych i wydłuża proces zdrowienia. A leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia – różnych form terapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej), warsztatów dla rodziców, psychoedukacji ale też w zależności od wskazań lekarza – farmakologii. Niezwykle ważna jest także pomoc rodziców, mająca na celu wspieranie dziecka i zapewnienie mu odpowiedniej opieki.

Szukaj pomocy, jeśli obserwujesz u swojego dziecka objawy takie jak:

 • rozdrażnienie, obniżony nastrój, smutek
 • ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość (anhedonia)
 • brak chęci do nauki i słabsze oceny, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie, zmianę rytmu dobowego, zaburzenia snu
 • spadek energii, wycofanie społeczne, zmiana apetytu
 • poczucie braku nadziei i sensu życia, niskie poczucie własnej wartości,
 • nadmierne poczucie winy, bezradności
 • nawracające myśli o śmierci i samobójstwie, autoagresja

Ogólnopolskie telefony i strony pomocowe

 • Tumbo Linia, tel. 800 111 123, tumbopomaga.pl – bezpłatny telefon przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy przeżywający śmierć kogoś bliskiego.
 • Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich, tel. 800 108 108, nagle sami.org.pl – bezpłatny telefon przeznaczony dla dorosłych, którzy przeżywający śmierć kogoś bliskiego.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111, www.116111.pl – bezpłatny, całodobowy i działający codziennie telefon przeznaczony dla dzieci i nastolatków doświadczających trudności.
 • Linia Dzieciom, tel. 800 080 222, liniadzieciom.pl – bezpłatny, całodobowy i działający codziennie telefon przeznaczony dla dzieci i nastolatków doświadczających trudności.
 • Wsparcie dla Nauczycieli i Rodziców, tel. 800 100 100 – bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy dzieciom i nastolatkom przeżywającym kłopoty i trudności.
 • Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123 – bezpłatny i działający codziennie telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12 – bezpłatny telefon pomocy psychologicznej i prawnej dla dzieci i w sprawach dzieci.
 • Informacja o innych telefonach zaufania w Polsce: telefonzaufania.org.pl
 • Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, powstające w każdym powiecie, świadczące bezpłatne wsparcie, również wizyty domowe i środowiskowe: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopniareferencyjnego
 • Poradnia on-line: zawszejestjakieswyjscie.pl
 • 2024 Lubelski  OW NFZ EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY 22-200 WŁODAWA TRĘBACKA 3 519059242
Skip to content