Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Egzaminów ciąg dalszy

Kolejny dzień nasi uczniowie z kierunków technicznych (gastronom, hotelarz, informatyk, samochodówka) przechodzili burzę mózgu. Dzisiaj (11 stycznia), podzieleni na kilkuosobowe grupy zdawali egzamin pisemny z teorii przy komputerze.

Młodzież z kierunku gastronomicznego, hotelarskiego i samochodowego egzaminy zawodowe ma już za sobą. Mamy nadzieję, że wszystkim się powiodło i uzyskają upragnione kwalifikacje. Natomiast informatycy w przyszłym tygodniu będą jeszcze zdawali część praktyczną w formie dokumentacji. Im również życzymy powodzenia.

Skip to content