Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Michał Goleman stypendystą „Lubelskiej kuźni talentów 2023-2024”

Z satysfakcją informujemy, że Michał Goleman uczeń klasy pierwszej Technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, otrzymał stypendium w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Projekt ten jest jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć realizowanych w nowo rozpoczętej perspektywie finansowej środków unijnych – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W obecnej edycji stypendium wynosi 6 tys. zł. Opiekunowie dydaktyczni, czyli nauczyciele szczególnie poświęcający swój czas wspieraniu stypendystów, od bieżącej edycji projektów będą otrzymywali za swoją pracę wynagrodzenie w wysokości 1200 zł.

Program jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego oraz w roku szkolnym 2023/2024 kontynuują naukę w szkołach zawodowych i mogą pochwalić się osiągnieciami w nauce i konkursach przedmiotowych.

Michałowi serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć i zachęcamy do dalszej pracy i rozwijania talentu. 

Opiekunem dydaktycznym Michała jest p. Stanisław Kwaśniewicz.

Skip to content