Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Modrzacy w Szkole Dialogu

22 uczniów naszej szkoły uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym pod nazwą „Szkoła Dialogu”, którego organizatorem jest Fundacja Forum Dialogu. Celem tego działania jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa żydowskiego oraz historii społeczności żydowskiej wśród współmieszkańców i innych potencjalnie zainteresowanych osób. Program ma też skłonić młodzież z mniejszych miast oraz wsi do aktywizacji na rzecz samodzielnego odkrywania lokalnej żydowskiej historii, przeciwdziałać antysemityzmowi, a także budować postawę otwartości wobec różnorodności i odmienności.

Modrzacy pracują pod okiem trenerek – edukatorek Forum Dialogu. W ramach swojego projektu przygotowali wycieczkę po Włodawie, którą już zaprezentowali trenerkom. Do 8 grudnia muszą przygotować końcową część działania i wraz z dołączonym sprawozdaniem z realizacji przesłać projekt do Fundacji. Już wiemy, że tym ostatnim etapem będzie gra miejska związana z dziejami społeczności żydowskiej we Włodawie. Do udziału w niej zaproszeni zostaną uczniowie klas siódmych szkół podstawowych.

Spośród wszystkich projektów, jakie wpłyną do programu wybrane zostaną najciekawsze, które w ramach drugiego etapu będą prezentowane i poddane ocenie konkursowej przez zespół pracowników Fundacji oraz zewnętrznych ekspertów. Następnie wyłonieni zostaną laureaci oraz wyróżnieni.

– Dzięki zaangażowaniu w realizację zadania, uczniowie stają się bardziej wrażliwi na dziedzictwo kulturowe i materialne swojej małej ojczyzny, czują się za nią współodpowiedzialni. Wierzymy również, że pełne zaangażowanie i samodzielna inicjatywa uczestników projektu przyniosą zmianę postaw, przełamanie stereotypów i pobudzenie chęci do działania na rzecz społeczności lokalnej – przekonują przedstawiciele Fundacji.

Skip to content