Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Modrzak ma stypendystów Prezesa Rady Ministrów

     Najlepsi uczniowie naszej szkoły: Szymon Bobel z kl. 3ie, Jakub Chudzik z kl. 4it oraz Gabriel Iwaniuk z kl. 3bo w dniu 20 lutego 2023 roku  w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk odebrali dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Nasi żacy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 oraz otrzymali rekomendację Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wyrażamy nadzieję, że otrzymane stypendium będzie motywacją do dalszego rozwijania zainteresowań i talentów. Wyróżnionym  uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce i w naszej szkole.

Skip to content