Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Ogród biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II LO we Włodawie

23 września 2023 r. pracownicy Banku PKO BP, nauczyciele i uczniowie ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie spotkali się, aby włączyć się w jeden z etapów  projektu zakładania ogrodu bibliotecznego przy ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie poprzez sadzenie drzew  i roślin na terenie wokół szkoły.

Projekt „Ogród biblioteczny w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie” został zapoczątkowany w 2022 roku. Jego celem jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni , w której można odkrywać piękno przyrody oraz podziwiać ciekawe kompozycje roślin. W przyszłości będzie miał też wymiar edukacyjny i terapeutyczny. Wartością dodaną tego projektu jest angażowanie społeczności włodawskiej  w działania prospołeczne i ekologiczne.

Wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł w latach 2022-2023 projekt otrzymał od Fundacji PKO BP, która sfinansowała profesjonalny projekt, zakup ziemi, drzew, roślin, bylin, domków dla owadów.

Wsparcie osobowe w formie wolontariatu pracowniczego otrzymaliśmy od pracowników Banku PKO BP, architekta zieleni MPGK we Włodawie, członków Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie.

Wszystkim zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy.

Skip to content