Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Prewencja w „Modrzaku”

W dniach 04.03 i 14.03 funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włodawie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia w naszej szkole.

Zajęcia poruszały kwestie uzależnień, hejtu, odpowiedzialności karnej , przemocy i cyberprzemocy. To istotne zagadnienia służą budowaniu właściwych i pożądanych społecznie postaw odpowiedzialnego i świadomego obywatela.

Skip to content