Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Technik budownictwa

TECHNIK BUDOWNICTWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka
Język obcy I – angielski

Język obcy II – niemiecki lub rosyjski

Kwalifikacje – BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 


Zastanawiasz się jak powstały niektóre obiekty budowlane, jakie prace należało wykonać, ile zużyto materiału, jak wycenić ich koszt? Fascynuje Cię architektura, pomagasz przy budowie domku letniskowego, układaniu kostki brukowej lub instalacji baterii umywalkowej?

Technik budownictwa to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się wykonywać prace budowlane: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, wykończeniowe oraz instalacyjne. Ponadto zdobędziesz umiejętności organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej.

Odbędziesz praktyki zawodowe w zakładach z branży budowlanej w wymiarze 8 tygodni.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł technika budownictwa. Absolwent otrzymuje Suplement do Dyplomu – tzw. Europass w wersji angielskiej, dzięki któremu można podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Możliwości zatrudnienia:

Jako absolwent możesz pracować w firmach budowlanych, pracowniach projektowych, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracji samorządowej i firmach zarządzających nieruchomościami lub samodzielnie prowadzić budowlaną działalność gospodarczą.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na uczelniach technicznych, w szczególności na kierunkach związanych z budownictwem i architekturą. Po spełnieniu określonych warunków możesz zdobyć uprawnienia budowlane.

 Technikum: Technik budownictwa

To jest klasa dla Ciebie!

 

 

 

Skip to content