Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Uczniowie Modrzaka na spektaklu teatralnym

   Młodzież naszej szkoły miała przyjemność doświadczyć dzisiaj edukacji teatralnej, obcować z kulturą, oglądając na żywo sztukę teatralną pt. „Antygona” Sofoklesa na podstawie adaptacji lektury klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Sofokles to jeden z największych, obok Ajschylosa i Eurypidesa, tragików starożytnej Grecji. Był aktorem oraz twórcą dramatów antycznych. Jego twórczość znajduje się w czołówce kanonu lektur obowiązkowych, a jego nazwisko oraz tytuły dramatów nieprzerwanie figurują na afiszach wielu teatrów na świecie. „Antygona” to sztuka ponadczasowa w swojej tematyce. Zgodnie z zasadą antycznej tragedii tytułowa bohaterka utworu Sofoklesa – Antygona – staje przed tragicznym wyborem – dwiema równorzędnymi racjami – prawem boskim i prawem ludzkim. Fatum jako przeznaczenie człowieka wypełnia los postaci tragicznej i wbrew jej woli prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Widzowie doświadczają katharsis, a więc swoistego oczyszczenia, polegającego na intensywnym przeżyciu litości lub trwogi, co w konsekwencji zapewnia wyzwolenie z tych uczuć.
W widowisku teatralnym, które mieliśmy dzisiaj przyjemność oglądać wyrazistość postaci została osiągnięta dzięki intrygującej grze aktorskiej. Warto podkreślić godną owacji rolę kostiumów antycznych. Na ścianach i fasadach ruin wyświetlane były specjalne efekty świetlne, dające oprawę wizualną, odpowiednio zsynchronizowane z narracją i muzyką. Sztuka teatralna została nagrodzona brawami, a wrażenia artystyczne na długo pozostaną w pamięci widzów.
Celem wycieczki było doskonalenie umiejętności krytycznego odbioru spektaklu teatralnego oraz recenzowania przedstawienia teatralnego. Zainteresowanie wyjazdem do Lublina – miasta inspiracji – było ogromne, ponieważ spotkania ze sztuką doświadczyło ponad 30 uczniów naszej szkoły. Koordynatorkami wycieczki były Anna Wójcik-Hawrył oraz Marta Ładak. Młodzi widzowie pozostali pod wrażeniem gry aktorów krakowskich, którzy kunszt artystyczny odzwierciedlili w spektaklu teatralnym żywego planu na scenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego. Lublin przywitał nas pięknym słońcem. Po obejrzeniu spektaklu udaliśmy się spacerowym krokiem przez miasto, by poznać najważniejsze zabytki Lublina. Przewodnikiem literackim do mieście inspiracji była Marta Ładak, nauczycielka języka polskiego i kulturoznawstwa – edukacji medialnej. Wycieczka była niezwykle udana i dostarczyła jej uczestnikom niezapomnianych wrażeń

Skip to content