Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

            Czwartego września, zacni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie, w szczególności pierwszoklasiści, przekroczyli progi szkoły ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, by rozpocząć edukację i podjąć proces wychowawczy młodzieży w Modrzaku. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji społeczności naszej szkoły w Kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Druga część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły na hali sportowej. Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: wicestarosta powiatu włodawskiego p. Tomasz Korzeniewski, zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego – patrona naszego Zespołu Szkół Zawodowych p. ppłk Mariusz Łuszczyński, por. Paweł Borodziuk reprezentujący dowódcę 191 Batalionu lekkiej piechoty w Woli Uhruskiej p. mjr. Adama Panasiuka, przeor klasztoru Paulinów we Włodawie – proboszcz parafii pw. św. Ludwika – o. Marek Nowacki, komendant Powiatowej Policji we Włodawie p. podinsp. Norbert Romanek, dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie p. płk. Jacek Sankowski, komendant placówki Straży Granicznej we Włodawie p. mjr Grzegorz Niewiadomski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie p. bryg. Robert Barszczewski, przewodniczący Rady Rodziców ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie p. Andrzej Rusiński oraz rodzice naszych uczniów, grono pedagogiczne i żacy Modrzaka. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zainaugurowano wprowadzeniem pocztu sztandarowego przez uczniów klas wojskowych. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.

             Dyrektor szkoły p. Eugeniusz Omelczuk w swoim przemówieniu zaznaczył, iż „przed nami kolejny rok szkolny – czas nowych wyzwań. Chciałbym, byście pamiętali, że uczycie się dla siebie – nie dla szkoły. Życie szkolne to nie tylko lekcje, sprawdziany i zadania domowe. Pamiętajcie, aby w pogoni za średnią ocen i najwyższym wynikiem egzaminów nie zatracić pasji poznawania świata, ciekawości edukacyjnej i twórczego działania”. Szczególnie serdeczne słowa dyrektor szkoły skierował do uczniów klas pierwszych i ich rodziców, zapewniając że szkoła ZSZ Nr 1 i II LO to dobry wybór i szansa na wszechstronny rozwój. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o wielu projektach realizowanych przez szkołę, w tym praktykach zagranicznych i wymianie międzynarodowej. „Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego we Włodawie Modrzak uczestniczy w wielu atrakcyjnych inwestycjach, dzięki którym poprawia się zaplecze techniczne, a także otwierają się szersze możliwości kształcenia”. Projekt praktyk zagranicznych w Grecji i Włoszech dla uczniów technikum w ramach „Akredytacji Erasmusa” oraz projekt „Aktywna tablica”, polegający na doposażeniu klasopracowni w monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem zasługują tutaj na uwagę. Gromkimi brawami nagrodzono tegorocznych stypendystów zarządu Powiatu we Włodawie oraz kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na koniec były serdeczne życzenia pana wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego i innych gości. Mamy nadzieję, że wszystkie się spełnią! Drodzy Uczniowie życzymy Wam radości ze zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Dyrekcji i Nauczycielom życzymy satysfakcji z owoców pracy.
Skip to content