Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

       W piątek 8 września uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystego ślubowania. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego. Historię patronów szkoły przedstawił nauczyciel historii p. Sławomir Potapczuk. Mówiąc o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, podkreślił ponadczasowość głoszonych przez niego postulatów, takich jak wolność, tolerancja, godność człowieka. Uczniowie poznali także genezę, formowanie się we Włodawie i działalność 2. Warszawskiej Brygady Saperów  obecnie  2. Mazowieckiego Pułku Saperów im. gen. dyw. Tadeusza Kossakowskiego, patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, z którą zapoznał p. Mariusz Czuj.

        Uczeń klasy licealnej o profilu wojskowym – Bartosz Buska – przedstawił symboliczną wymowę sztandaru szkoły. Młodzi żacy Modrzaka, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę oraz szanować jej symbole i tradycje. Przysięgali dbać o honor szkoły, godność ucznia, przestrzegać prawa wewnątrzszkolnego oraz szanować swoich wychowawców i nauczycieli. Ceremonię ślubowania koordynował p. Karol Repa. Po tym ważnym wydarzeniu ślubowaniu dyrektor szkoły, p. Eugeniusz Omelczuk życzył uczniom, aby każdy dzień w szkolnych murach dawał poczucie dobrze wykorzystanego czasu, przynosił radość płynącą ze zdobywania wiedzy. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko nauka i obowiązki. Odkrywajcie pasje i realizujcie marzenia. Jestem przekonany, że na swojej drodze spotkacie wielu nauczycieli, którzy Wam pomogą – dodał dyrektor naszej szkoły. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Skip to content