Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Aktualna oferta edukacyjna naszej szkoły dostępna jest pod linkami: 
Oferta po szkole podstawowej, oraz szczegółowe informacje na stronie multimedialnej oferty edukacyjnej (filmy, zdjęcia, spacer po szkole)
Oferta na stronie naboru już jest – zapraszamy:

Liceum Ogólnokształcące : min 60 p.
Technikum: min 45 p.
Branżowa Szkoła I-stopnia :bez progu punktowego

Czytaj więcej

Modrzacy uczcili pamięć o holokauście

W czwartek (27 stycznia) obchodziliśmy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W ramach obchodów tej rocznicy klasa 2 LOb wzięła udział w lekcji muzealnej, którą zorganizowano online. Zajęcia, z inicjatywy Mariusza Czuja (nauczyciela historii i WOS w naszej szkole) przeprowadzili pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze: Justyna Bajuk i Łukasz Kukawski. Opowiedzieli naszym uczniom o Auschwitz i przedstawili historię O. Maksymiliana Marii Kolbe, który był w tym obozie i poniósł męczeńską śmierć. Do Auschwitz zgłosił się jako ochotnik, aby dobrowolnie oddać życie za współwięźnia. Franciszkanin zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku. Oprawcy widząc, że umiera wstrzyknęli mu fenol, aby go dobić.

Czytaj więcej

Zakończyliśmy semestr ze Szkołą Dialogu

Zwieńczeniem naszego udziału w tym ogólnopolskim programie edukacyjnym była realizacja gry terenowej pod nazwą „Modrzak”, opracowanej oczywiście przez naszą młodzież. Została przygotowana dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Udział w niej wzięło 25 siódmoklasistów z SP 3 we Włodawie. Gra składała się z trzech etapów. W pierwszym młodzież została podzielona na pięć grup i każdej nadano żydowską nazwę. Następnie uczniowie otrzymali mapę Włodawy i musieli odnaleźć siedem punktów „żydowskich” znajdujących się w różnych częściach miasta. Po odnalezieniu każdego z punktów mieli pięć minut na przeanalizowanie informacji o danym miejscu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymywała dwa punkty.

Kolejny etap odbył się na warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego. Na ścianach korytarza rozwieszone zostały plansze z definicjami żydowskich terminów i pojęć. Młodzież miała siedem minut na przeanalizowanie wszystkich i zapamiętanie jak największej liczby tych wyrażeń. Następnie grupy otrzymały koperty z wypisanymi na karteczkach definicjami oraz terminami i musiały je prawidłowo połączyć, za co otrzymały kolejne punkty. W ramach trzeciego etapu przeprowadzono quiz wiedzy. Na tablicy multimedialnej wyświetlone zostały pytania, na które uczestnicy musieli udzielić pisemnych odpowiedzi.

– Celem gry w ramach edukacji rówieśniczej było przybliżenie naszym młodszym koleżankom i kolegom dziejów społeczności Żydowskiej we Włodawie i upamiętnienie Żydów mieszkających niegdyś na terenie naszego miasta – podsumowują Modrzacy.

Czytaj więcej

Egzaminujemy przyszłych informatyków

Dzisiaj (19 stycznia) praktyczne egzaminy zawodowe w wersji komputerowej rozpoczęli uczniowie klasy III i IV kierunku informatycznego. Podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy. Każda osoba miała do wykonania kilka zadań, niestety nie możemy zdradzić jakich. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę zdobędą upragnione kwalifikacje, co w przyszłości niewątpliwie ułatwi im znalezienie pracy w zawodzie lub dalsze kształcenie na studiach o tym samym kierunku.

Czytaj więcej

Mamy TO!!!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego otrzymały Certyfikat „Akredytacja Erasmusa” na lata 2021-2027. Oznacza to, że władze Programu zaakceptowały nasz plan rozwoju i kształcenia młodzieży wzbogacony o transgraniczną wymianę i współpracę. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować zagraniczne praktyki i szkolenia dla naszych uczniów.

Certyfikat Akredytacja Erasmusa

Jak nie dać wciągnąć się w kłopoty?

Mł.chor. Beata Demczuk z placówki Straży Granicznej we Włodawie odwiedziła dzisiaj (14 stycznia) naszą szkołę. Przeprowadziła zajęcia prewencyjne z uczniami klasy II i III liceum o profilu wojskowym.

– Chcę opowiedzieć wam o handlu ludźmi. To nie jest tylko prostytucja. Jest to bardzo szerokie pojęcie. To też dzielenie ludzi na narządy, zmuszanie ich do pracy niewolniczej – mówiła funkcjonariuszka.

Przestrzegała Modrzaków, aby nie wspierali finansowo osób, które siedzą przy ulicy i żebrzą o pieniądze. – Nie zbierają ich dla siebie. Zmuszane są do żebractwa i mają wyznaczoną minimalną kwotę, jaką muszą zebrać w ciągu dnia. Jeśli chcecie im pomóc, możecie dać im coś do jedzenia, ale nigdy pieniądze, bo wspieracie tych, którzy w nielegalny sposób czerpią z tego korzyści. Zazwyczaj też kobieta i siedzące przy niej dziecko są dla siebie obce. Dziecko na dzień zabierane jest matce, przekazywane do pary innej kobiecie, aby rodzina nie uciekła, a do matki wraca dopiero wieczorem – relacjonowała mł.chor. Beata Demczuk.

Czytaj więcej

IV POWIATOWY TEST WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w internetowym lub stacjonarnym* „Teście wiedzy o samorządzie terytorialnym . Jest to wyjątkowy konkurs wiedzy, którego organizatorami są Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miasto Włodawa oraz ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Celem konkursu wiedzy jest wspieranie zainteresowania uczniów i poszerzenie ich wiedzy na  temat funkcjonowaniu poszczególnych organów gminy i powiatu, wydatkach tych władz, możliwościach wpływu obywateli na lokalne władze.

Dnia 24. 1. 2022 r. zostanie rozpoczęta rejestracja szkół wraz i uczestników konkursu. Rejestracja przebiegnie poprzez zgłoszenie na specjalnym druku zgłoszeniowym Zalacznik_Nr_1_Zgloszenie_do Testu. Konkurs będzie składać się z jednej części: wypełnienia testu wiedzy.  Pytania testowe uczestnicy otrzymają opracowane przez organizatora Testu. Zakres wiedzy niezbędny do przygotowania się to podręcznik wos kl. 8 oraz U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; U S T AWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

W razie potrzeby prosimy się kontaktować z Małgorzatą Oleniak- koordynatorką Testu tel. 501399463 , e-mail: gosiaoleniak@gmail.com, https://2lo.wlodawa.pl/

Do udziału w konkursie serdecznie zaprasza

 

Zespół organizacyjny konkursu

Egzaminów ciąg dalszy

Kolejny dzień nasi uczniowie z kierunków technicznych (gastronom, hotelarz, informatyk, samochodówka) przechodzili burzę mózgu. Dzisiaj (11 stycznia), podzieleni na kilkuosobowe grupy zdawali egzamin pisemny z teorii przy komputerze.

Młodzież z kierunku gastronomicznego, hotelarskiego i samochodowego egzaminy zawodowe ma już za sobą. Mamy nadzieję, że wszystkim się powiodło i uzyskają upragnione kwalifikacje. Natomiast informatycy w przyszłym tygodniu będą jeszcze zdawali część praktyczną w formie dokumentacji. Im również życzymy powodzenia.

Czas egzaminów zawodowych

Z przytupem wróciliśmy do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV naszego technikum rozpoczęli dzisiaj (10 stycznia) egzaminy zawodowe.

– Jest to część praktyczna egzaminu pisana w formie dokumentacji. Jutro odbędzie się część pisemna przy komputerze – wyjaśniał Andrzej Pawluk, kierownik warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Dla czwartoklasistów jest to drugi i ostatni egzamin zawodowy w czasie nauki w naszej szkole. Uzyskując pozytywny wynik, uczniowie z kierunku „Technik pojazdów samochodowych” zdobędą kwalifikację z organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych. „Technicy hotelarstwa” uzyskają kwalifikację z obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, zaś „Technicy żywienia i usług gastronomicznych” będą mogli pochwalić się kwalifikacją z organizacji żywienia i usług gastronomicznych.

Informatycy zmagania egzaminacyjne rozpoczną w przyszłym tygodniu. 18 i 19 stycznia wiedzą będą musieli wykazać się uczniowie z klasy IV. Uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zdobędą kwalifikację z programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych. Trzecioklasiści z tego kierunku, w dniach 18-21 stycznia będą walczyć o uzyskanie kwalifikacji z montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Technicy z klas trzecich kierunków: gastronomicznego, hotelarskiego i samochodowego o pierwsze kwalifikacje powalczą dopiero w czerwcu.

Skip to content