Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Wyjazd na praktyki zagraniczne do Włoch na mocy przyznanej Akredytacji Erasmusa – EDYCJA 3!

Otrzymany w 2020 r. certyfikat Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-095634 pozwala nam na rokroczne, regularne organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów ZSZ Nr 1 i II LO. W ramach kolejnej, trzeciej już edycji działań grupa 26 uczniów, pod opieką dwóch nauczycieli z ramienia szkoły wyjedzie na 2 tygodnie do Włoch!

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118425 jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., zaś mobilność edukacyjną – wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe, zorganizowane we współpracy z włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale zaplanowano na termin: 29/04 – 10/05/2024 (+3 dni podróży).

Grupą docelową projektu jest w sumie 26 uczniów Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

W dniach 6 – 20 grudnia 2023 r. odbędzie się rekrutacja grupy wyjazdowej, tj.:

Wypełnione ręcznie lub komputerowo formularze należy składać do wychowawców poszczególnych klas, koordynatora projektu – Pana Mariusza Masłowskiego albo w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA WŁOSKĄ PRZYGODĘ!! 

Skip to content