Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

14 października – Święto Edukacji Narodowej

   Uroczystą akademią z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wykonaniu Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem Marty Ładak rozpoczęliśmy ten ważny dzień dla naszej społeczności szkolnej. W towarzystwie zacnych gości, w gronie dyrekcji, nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów – tak uczciliśmy Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. Z gronem pedagogicznym w obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli szanowni goście – wicestarosta powiatu włodawskiego – pan Tomasz Korzeniewski oraz przewodniczący Rady Rodziców ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie – Andrzej Rusiński. W dniu 13 października wprowadzono sztandar szkoły przez poczet sztandarowy reprezentowany przez uczniów klasy wojskowej. Tradycyjnie wspólnie zaśpiewaliśmy hymn państwowy.
      W słowach przemówienia Dyrektora szkoły usłyszeliśmy: 
– Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Nauczyciel staje się dla ucznia przewodnikiem po współczesnym, ale jakże skomplikowanym świecie. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swojej wiedzy i szukającą rozwiązań. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę – mówił dyrektor ZSZ Nr 1 i II LO, Eugeniusz Omelczuk. Przemówienie wygłosił pan Tomasz Korzeniewski, wicestarosta powiatu włodawskiego. Podczas apelu słowa wdzięczności do nauczycieli skierował również przewodniczący Rady Rodziców. Podkreślono ogromną rolę nauczyciela w społeczeństwie oraz złożono w imieniu wszystkich rodziców wyrazy wdzięczności za wychowanie, rozwój i edukację młodzieży skierowane do grona pedagogicznego. Niezwykle miłym akcentem były słowa jednego z rodziców naszych uczniów, który z wyrazami wdzięczności za trud pracy dydaktycznej i wychowawczej na ręce pana Dyrektora złożył słodki poczęstunek – tort dedykowany drogim nauczycielom od klasy 4ado.

   Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Joanna Paciorkowska i Julian Bartsch– podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za codzienny trud, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. – Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu pomyślnej i lepszej przyszłości. Z tej wspaniałej okazji kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku i wyrazy wdzięczności za poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia nas, młodzieży. Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie mamy szansę, aby rozwinąć i umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność poznawania świata i jego piękna – mówił przewodniczący społeczności uczniowskiej. Dyrektor szkoły poinformował również o uhonorowaniu nauczycieli nagrodami ufundowanymi przez zarząd powiatu włodawskiego, które osobiście wręczył wicestarosta powiatu włodawskiego, pan Tomasz Korzeniewski. Nagrodzeni to: Mariola Rojek, Eugeniusz Omelczuk, Karol Repa, Stanisław Kwaśniewicz, Mariusz Czuj. Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali odznaczeni: Anna Baj, Ewa Capik, Aneta Demczuk, Mariusz Dyduch, Przemysław Dyśko, Jolanta Jastrzębska, Urszula Kalenik, Halina Karpiuk, Tomasz Kędzierawski, Elżbieta Kopyść, Grzegorz Kryjak, Marta Ładak, Mariusz Masłowski, Krzysztof Matczuk, Eugeniusz Oreńczuk, Mirosław Ostrowicki, Andrzej Pawluk, Sławomir Potapczuk, Beata Repa, Dariusz Sidoruk, Mirosława Sidoruk, Edyta Sołtys, Renata Wólczyńska. Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Skip to content