Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Wydarzenia, o których musimy pamiętać…

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu w Adampolu pomników. Jeden upamiętnia 9 poległych żołnierzy Armii Krajowej w bitwie pod Wyrykami stoczonej z Niemcami 8 maja 1944 roku. Drugi setki błogosławionej pamięci polskich Żydów – więźniów obozu pracy w Adampolu zamordowanych przez Niemców podczas funkcjonowania obozu w latach 1941-1943. Obchody odbyły się w poniedziałek, 18 października. Jest to smutny fragment historii powiatu włodawskiego, ale naszym obowiązkiem jest czczenie tych wydarzeń i przekazywanie tej wiedzy młodym pokoleniom, aby nigdy nie zaginęła pamięć o tych, którzy walczyli i ginęli za naszą wolność.


Tego dnia również nadano Szkole Podstawowej w Wyrykach imię Armii Krajowej oraz sztandar w 85. rocznicę jej utworzenia. Ponadto odsłonięto tablicę pamiątkową w hołdzie żołnierzom III Batalionu 7. pp. Leg. AK (OP7/III) Obwodu AK Włodawa pod dowództwem mjr. Bolesława Flisiuka ps. „Jarema”. Odsłonięto także mural dedykowany kadrze dowódczej i żołnierzom III Batalionu 7. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (Obwód AK Włodawa).
Organizatorami tych wydarzeń byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach, Wójt Gminy Wyryki oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włodawie.

Skip to content