Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Pomożemy naszym uczniom

Najpierw pandemia Covid-19 i wiele tygodni nauki zdalnej, izolacji od rówieśników i wszelkich atrakcji. Teraz dramatyczne doniesienia z wojny na Ukrainie, która sprawiła, że wielu naszych uczniów z tego kraju, po zakończonych feriach nie przyjechało do Włodawy, aby kontynuować naukę. Walczą o swój kraj, o wolność, albo po prostu nie mają możliwości, aby przedostać się do Polski. To wszystko wpływa na pogorszenie stanu psychicznego młodzieży. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego zdecydowała o zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów. Wśród propozycji są: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz terapia psychologiczna. Warunkiem uczestnictwa w nich jest złożenie deklaracji (w formie papierowej lub elektronicznej) u wychowawcy klasy najpóźniej do 4 marca.

Czytaj więcej

Kształcimy fachowców w deficytowych branżach

Budownictwo, to jedna z branż w Polsce, w której występuje największe zapotrzebowanie na pracowników. Tak wynika z „Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.

MEiN opublikowało prognozę już po raz czwarty. Wśród trzydziestu wymienionych na liście zawodów, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników są kierunki związane przede wszystkim z budownictwem. Właściciele firm budowlanych mają problem ze znalezieniem m.in. takich fachowców jak: betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, monter konstrukcji budowlanych.

Z prognozy MEiN wynika, że brakuje także specjalistów z dziedziny informatycznej (m.in. technik programista) oraz samochodowej ( m.in. kierowca mechanik, technik mechanik).

Wykształcenie w wymienionych branżach możecie zdobyć w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. W naszej ofercie znajdziecie następujące kierunki:

  • Technik budownictwa
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik informatyk
Czytaj więcej

Czas na zasłużony odpoczynek

Drodzy Uczniowie, od jutra (12 lutego) rozpoczynają się ferie zimowe. Długo na nie czekaliście, bo w tym roku województwo lubelskie zostało zakwalifikowane do ostatniego turnusu feryjnego. Życzymy Wam, abyście te najbliższe dwa tygodnie wykorzystali we właściwy sposób, czyli na odpoczynek i regenerację sił, po tym niezwykle trudnym pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022. Przed Wami, a szczególnie przed uczniami klas maturalnych, którzy w maju przystąpią do egzaminu dojrzałości, kilka miesięcy bardzo ciężkiej pracy, więc zrelaksujcie się porządnie i wróćcie pełni zapału do dalszej nauki. Jeżeli planujecie wyjazd w góry lub inne ciekawe miejsce, to pamiętajcie, aby z wszelkich atrakcji korzystać z głową i we właściwy sposób, abyście cali i zdrowi wrócili do nauki 28 lutego.

Drodzy Nauczyciele, Wam również życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia.

Modrzacy uczcili pamięć o holokauście

W czwartek (27 stycznia) obchodziliśmy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W ramach obchodów tej rocznicy klasa 2 LOb wzięła udział w lekcji muzealnej, którą zorganizowano online. Zajęcia, z inicjatywy Mariusza Czuja (nauczyciela historii i WOS w naszej szkole) przeprowadzili pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze: Justyna Bajuk i Łukasz Kukawski. Opowiedzieli naszym uczniom o Auschwitz i przedstawili historię O. Maksymiliana Marii Kolbe, który był w tym obozie i poniósł męczeńską śmierć. Do Auschwitz zgłosił się jako ochotnik, aby dobrowolnie oddać życie za współwięźnia. Franciszkanin zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku. Oprawcy widząc, że umiera wstrzyknęli mu fenol, aby go dobić.

Czytaj więcej

Zakończyliśmy semestr ze Szkołą Dialogu

Zwieńczeniem naszego udziału w tym ogólnopolskim programie edukacyjnym była realizacja gry terenowej pod nazwą „Modrzak”, opracowanej oczywiście przez naszą młodzież. Została przygotowana dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Udział w niej wzięło 25 siódmoklasistów z SP 3 we Włodawie. Gra składała się z trzech etapów. W pierwszym młodzież została podzielona na pięć grup i każdej nadano żydowską nazwę. Następnie uczniowie otrzymali mapę Włodawy i musieli odnaleźć siedem punktów „żydowskich” znajdujących się w różnych częściach miasta. Po odnalezieniu każdego z punktów mieli pięć minut na przeanalizowanie informacji o danym miejscu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymywała dwa punkty.

Kolejny etap odbył się na warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego. Na ścianach korytarza rozwieszone zostały plansze z definicjami żydowskich terminów i pojęć. Młodzież miała siedem minut na przeanalizowanie wszystkich i zapamiętanie jak największej liczby tych wyrażeń. Następnie grupy otrzymały koperty z wypisanymi na karteczkach definicjami oraz terminami i musiały je prawidłowo połączyć, za co otrzymały kolejne punkty. W ramach trzeciego etapu przeprowadzono quiz wiedzy. Na tablicy multimedialnej wyświetlone zostały pytania, na które uczestnicy musieli udzielić pisemnych odpowiedzi.

– Celem gry w ramach edukacji rówieśniczej było przybliżenie naszym młodszym koleżankom i kolegom dziejów społeczności Żydowskiej we Włodawie i upamiętnienie Żydów mieszkających niegdyś na terenie naszego miasta – podsumowują Modrzacy.

Czytaj więcej

Egzaminujemy przyszłych informatyków

Dzisiaj (19 stycznia) praktyczne egzaminy zawodowe w wersji komputerowej rozpoczęli uczniowie klasy III i IV kierunku informatycznego. Podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy. Każda osoba miała do wykonania kilka zadań, niestety nie możemy zdradzić jakich. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę zdobędą upragnione kwalifikacje, co w przyszłości niewątpliwie ułatwi im znalezienie pracy w zawodzie lub dalsze kształcenie na studiach o tym samym kierunku.

Czytaj więcej

Mamy TO!!!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego otrzymały Certyfikat „Akredytacja Erasmusa” na lata 2021-2027. Oznacza to, że władze Programu zaakceptowały nasz plan rozwoju i kształcenia młodzieży wzbogacony o transgraniczną wymianę i współpracę. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować zagraniczne praktyki i szkolenia dla naszych uczniów.

Certyfikat Akredytacja Erasmusa

Jak nie dać wciągnąć się w kłopoty?

Mł.chor. Beata Demczuk z placówki Straży Granicznej we Włodawie odwiedziła dzisiaj (14 stycznia) naszą szkołę. Przeprowadziła zajęcia prewencyjne z uczniami klasy II i III liceum o profilu wojskowym.

– Chcę opowiedzieć wam o handlu ludźmi. To nie jest tylko prostytucja. Jest to bardzo szerokie pojęcie. To też dzielenie ludzi na narządy, zmuszanie ich do pracy niewolniczej – mówiła funkcjonariuszka.

Przestrzegała Modrzaków, aby nie wspierali finansowo osób, które siedzą przy ulicy i żebrzą o pieniądze. – Nie zbierają ich dla siebie. Zmuszane są do żebractwa i mają wyznaczoną minimalną kwotę, jaką muszą zebrać w ciągu dnia. Jeśli chcecie im pomóc, możecie dać im coś do jedzenia, ale nigdy pieniądze, bo wspieracie tych, którzy w nielegalny sposób czerpią z tego korzyści. Zazwyczaj też kobieta i siedzące przy niej dziecko są dla siebie obce. Dziecko na dzień zabierane jest matce, przekazywane do pary innej kobiecie, aby rodzina nie uciekła, a do matki wraca dopiero wieczorem – relacjonowała mł.chor. Beata Demczuk.

Czytaj więcej

Egzaminów ciąg dalszy

Kolejny dzień nasi uczniowie z kierunków technicznych (gastronom, hotelarz, informatyk, samochodówka) przechodzili burzę mózgu. Dzisiaj (11 stycznia), podzieleni na kilkuosobowe grupy zdawali egzamin pisemny z teorii przy komputerze.

Młodzież z kierunku gastronomicznego, hotelarskiego i samochodowego egzaminy zawodowe ma już za sobą. Mamy nadzieję, że wszystkim się powiodło i uzyskają upragnione kwalifikacje. Natomiast informatycy w przyszłym tygodniu będą jeszcze zdawali część praktyczną w formie dokumentacji. Im również życzymy powodzenia.

Skip to content